Науково-методична робота

Дужий І. Д., Близнюк М. Д., Юрченко А. В. Система діагностики захворювань плеври та синдрому плеврального випоту. — Суми : СумДУ, 2010. — 35 с.;

Коленко О.І. Неврологія неврологічна патологія лицевої ділянки : навч. посіб. / О.І. Коленко, Ф.Г. Коленко. – Суми: СумДУ, 2010. – 111 с.;

Кустов А. В. Краткий словарь психиатрических и психологических терминов. – Сумы : СумГУ, 1996. – 55 с.;

Кустов А. В. Гипносуггестивная психотерапия (традиционные и эриксоновские методы). – Сумы : СумГУ, 1999. – 114 с.;

Кустов А. В. Экспрессивное поведение в норме и патологии. – Сумы : СумГУ, 2004. – 355 с.;

Кустов А. В., Алексеева Ю. А. Психология и психопатология мышления. – Сумы : СумДУ, 2007. – 248 с.;

Кустов А. В., Алєксєєва Ю. А. Мислення: психологічні, психопатологічні та психо-терапевтичні аспекти. – Сумы : СумДУ, 2010. – 324 с.;

Потапов О. О. Основні принципи і методики переливання компонентів, препаратів крові та кровозамінників. – Суми : СумДУ, 2005.- 70 с.;

Потапов О. О., Личко В. С. «Клінічна лікворологія». Суми : СумДУ, 2011.- 166 с.;

Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Нейрохірургія" : для студ. V курсу спец. 7.110101 денної форми навчання / О. О. Потапов. — Суми : СумДУ, 2006. — 34 с.

Методичні вказівки до практичних занять суміжного циклу "Нейрохірургія" : для лікарів-інтернів зі спец. "Сімейна медицина" / О. О. Потапов. — Суми : СумДУ, 2004. — 39 с.

Методичні вказівки до написання історії хвороби з курсу "Неврологія" для студ. 4-го курсу спец. 7.110101 "Лікарська справа" денної форми навчання / О. І. Коленко. — Суми : СумДУ, 2008. — 17 с.

Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Планова нейрохірургія" : для студ. та лікарів-інтернів спец. 7.110101 "Лікувальна справа" / О. О. Потапов. — Суми : СумДУ, 2008. — 23 с.

Методичні вказівки до самостійних занять з курсу "Нейрохірургія" : для студ. 5 курсу спец. 07.110101 денної форми навчання / О. О. Потапов. — Суми : СумДУ, 1999. — 11 с. 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Нейрохірургія" : для студ. VІ курсу спец. 7.110101 денної форми навчання / О. О. Потапов. — Суми : СумДУ, 2004. — 39 с. 

Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Ургентна нейрохірургія" : для студ. та лікарів-інтернів спец. 7.110101 "Лікувальна справа" / О. О. Потапов. — Суми : СумДУ, 2007. — 29 с. 

Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Нейрохірургія" : для студ. спец. 07.110101 денної форми навчання / О. О. Потапов. — Суми : СумДУ, 1997. — 24 с.

Kolenko O. I. Neurology: General neurology : educational book / O. I. Kolenko. — Sumy : Sumy State University, 2010. — 169 p.

Kolenko O. I. Selected lectures on neurology: Abstract of lectures / O. I. Kolenko. — Sumy : Sumy State University, 2009. — 75 с.

Methodological instructions for practical work on the topic "Closed Craniocerebral Injury" on Neurosurgery : (according to Bolognese system) for the students of speciality 7.110101 of the full-time course of study / A. A. Potapov, A. V. Yurchenko. — Sumy : Sumy State University, 2011. — 27 p.

Methodological instructions for practical work on the topic “Multiple Sclerosis. Acute Disseminated Encephalomyelitis. Amyotrophic Lateral Sclerosis” on Neurology  / compiler A. V. Yurchenko. – Sumy : Sumy State University, 2011. – 37 p.

Кустов А. В. - Мышление (психологические, психопатологические и психотерапевтические аспекты)

Кустов А. В. - Экспрессивное поведение в норме и патологии

METHODICAL INSTRUCTION FOR STUDENTS OF THE 5 COURSE of LESSON 1-2 (Reflexotherapy”)

METHODICAL INSTRUCTION FOR STUDENTS OF THE 5 COURSE of LESSON № 3 (Reflexotherapy”)

METHODICAL INSTRUCTION FOR STUDENTS OF THE 5 COURSE of LESSON № 4 (Reflexotherapy”)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з курсу «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ (в запитаннях і відповідях)» для студентів спеціальностей  222 «Медицина» та 221 «Стоматологія» денної форми навчання