Студентські конференції 2017

20-21 квітня в медичному інституті відбулася V Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених "Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини". Цього року наукові здобутки кафедри нейрохірургії та неврології були представлені в двох секціях. Слід зауважити, що секція «Неврологія, психіатрія, наркологія, сексологія та медична психологія» працювала окремо. Наукова комісія заслухала представлені доповіді з актуальних проблем та на підставі оцінювання виступів учасників конференції були визначені кращі студентські роботи.

Дипломом І ступеня нагороджена Ольхова Анастасія (ХНМУ) за доповідь «Особливості перебігу синдрому АТО».

Дипломом ІІ ступеня нагороджена Дяченко Маргарита (СумДУ) за доповідь: «Летальні інсульти: клінічні аспекти та шляхи подолання проблеми".

Дипломи ІІІ ступеня присуджені Бутенко Даніілу (СумДУ) за доповідь «Клинический случай редкого синдрома Рапунцель» та групі студентів (Несторук М., Фігурна О., Юрченко В.), за роботу «Якість життя та комплаєнтність у хворих з параноїдною формою шизофренії».

 

 

Студентка 4-го курсу – Терещенко Ірина6-9 квітня взяла активну участь у 14-му Міжнародному Конгресі для студентів медиків і молодих лікарів, Яси, Румунія.

 

 

 Студенти 4-го курсу – Милка Юлія, Погорєлова Валерія, Сороколат Лілія, Хоменко Євгенія та Пісоцький Сергій5-7 квітня взяли активну участь у IV міжнародному медико-фармацевтичному конгресі студентів і молодих учених "Інновації та перспективи сучасної медицини", BIMCO 2017, Чернівці.