Кафедрі нейрохірургії та неврології з курсами психіатрії, наркології, дерматовенерології, професійних хвороб, клінічної імунології, алергології медичного інституту СумДУ в березні 2015 виповнилося 10 років!

  

Історія кафедри розпочалася ще з 1996 року, коли було відкрито секцію нервових хвороб, нейрохірургії, психіатрії з наркологією, медичної психології в складі кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб. Біля витоків кафедри стояла к. мед. н., доцент Коленко Фаїна Григорівна. У березні 2005 року було сформовано кафедру нейрохірургії та неврології з курсами психіатрії, наркології, медичної психології, шкірних та венеричних хвороб, професійних хвороб, алергології та клінічної імунології, завідувачем якої став д. мед. н., професор Потапов Олександр Олександрович.

З перших днів на кафедрі працюють досвідчені й активно практикуючі фахівці: Кустов Аркадій Володимирович, Сулим Анатолій Григорович, Коленко Оксана Іванівна, Юрченко Алла Владиславівна.

За останні роки колектив кафедри розширився за рахунок недавніх випускників медичного інституту, які успішно поєднують викладацьку, наукову та лікувально-діагностичну діяльність – Личко Володимир Станіславович, Куц Лариса Вікторівна, Сотніков Дмитро Дмитрович, Мудренко Ірина Григорівна, Гегешко Віталій Васильович.

За такий порівняно невеликий відрізок часу колективу кафедри вдалося чимало: об'єднати висококваліфікованих викладачів, підготувати цілий загін фахівців, клінічних ординаторів, магістрів, видати низку навчальних посібників, монографій, збірників наукових праць, розробити методичну літературу, створити необхідну матеріальну базу. І це далеко не повний перелік наших досягнень.

10 років – це вже невелика історія для молодого колективу. Це роки отроцтва та юності, роки, коли закладаються міцні основи майбутнього. Тому це тільки початок, перший великий крок до досягнення високої мети!