Конференція нейрохірургів України «Травматичні ушкодження центральної та периферичної нервової системи»

15–16 вересня 2016 року в м. Кам’янець-Подільський відбулася Конференція нейрохірургів України

«Травматичні ушкодження центральної та периферичної нервової системи»

активну участь прийняли завідувач кафедри нейрохірургії та неврології

д. мед. н., професор Потапов Олександр Олександрович та асистент Кмита Олексій Петрович, де представили результати власних досліджень у вигляді стендової доповіді на тему:

"Вплив -675 4G/5G поліморфізму гена РАІ-1 на вміст інгібітора активатора плазміногену 1 типу плазми крові залежно від індексу маси тіла у хворих із черепно-мозковою травмою"