Кафедрі нейрохірургії та неврології з курсами психіатрії, наркології, дерматовенерології, професійних хвороб, клінічної імунології, алергології медичного інституту СумДУ в березні 2015 виповнилося 10 років!

  

Історія кафедри розпочалася ще з 1996 року, коли було відкрито секцію нервових хвороб, нейрохірургії, психіатрії з наркологією, медичної психології в складі кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб. Біля витоків кафедри стояла к. мед. н., доцент Коленко Фаїна Григорівна. У березні 2005 року було сформовано кафедру нейрохірургії та неврології з курсами психіатрії, наркології, медичної психології, шкірних та венеричних хвороб, професійних хвороб, алергології та клінічної імунології, завідувачем якої став д. мед. н., професор Потапов Олександр Олександрович.

З перших днів на кафедрі працюють досвідчені й активно практикуючі фахівці: Кустов Аркадій Володимирович, Сулим Анатолій Григорович, Коленко Оксана Іванівна, Юрченко Алла Владиславівна.

За останні роки колектив кафедри розширився за рахунок недавніх випускників медичного інституту, які успішно поєднують викладацьку, наукову та лікувально-діагностичну діяльність – Личко Володимир Станіславович, Куц Лариса Вікторівна, Сотніков Дмитро Дмитрович, Мудренко Ірина Григорівна, Гегешко Віталій Васильович.

За такий порівняно невеликий відрізок часу колективу кафедри вдалося чимало: об'єднати висококваліфікованих викладачів, підготувати цілий загін фахівців, клінічних ординаторів, магістрів, видати низку навчальних посібників, монографій, збірників наукових праць, розробити методичну літературу, створити необхідну матеріальну базу. І це далеко не повний перелік наших досягнень.

10 років – це вже невелика історія для молодого колективу. Це роки отроцтва та юності, роки, коли закладаються міцні основи майбутнього. Тому це тільки початок, перший великий крок до досягнення високої мети!

Інтернатура-магістратура

Вітаємо 13 молодих лікарів, які успішно склали іспит на Кафедрі за фаховою спеціальністю "Неврологія"!

6 лікарів отримали кваліфікацію магістра, з яких 4 з відзнакою: Дубовик Є.І., Кишка К.О., Паріченко О.О. та Глущенко О.В.

European Microwave Week

Асистент кафедри Личко В.С. взяв участь у EuropeanMicrowaveWeek, Рим, Італія (5-10 жовтня 2014 р.) з доповіддю «Microwave Waveguide-Based Dielectrometry for Monitoring Erythrocyte beta-Receptors Activity»

I-ий Міжнародний З'їзд нейрохірургів Узбекистану

25-26 квітня 2014 р. завідувач кафедри Потапов О.О., асистент Личко В.С. та аспірант Кмита О.П. взяли активну участь у І-му Міжнародному З'їзді нейрохірургів Узбекистану, що відбувався в м. Бухара.

На розгляд учасників З'їзду було запропоновано дві доповіді на тему: "Особенности лечения больных с тяжелой черепно-мозговой травмой в зависимости от полиморфизма гена ингибитора активатора плазминогена РАI-1" та " Применение метода КВЧ диэлектрометрии для оценки состояния β-адренорецепции эритроцитов у больных в остром периоде инфаркта головного мозга"

«Медична психологія» & «Психіатрія та наркологія»

15–17 квітня 2014 р. у м. Харків відбулися Всеукраїнські студентські олімпіади з дисциплін «Медична психологія» та «Психіатрія та наркологія».

Наш університет представляли студенти Геращенко Андрій Анатолійович (4 курс, група ЛС-001) та Мартиненко Дарія Борисівна (5 курсу, група ЛС-902). Журі відзначило доволі високий рівень наукової теоретичні підготовки та глибокі знання з дисциплін наших студентів. Відповідно Геращенко Андрій зайняв III місце з дисципліни «Медична психологія», а Мартиненко Дарія посіла V місце з дисципліни «Психіатрія та наркологія».

Співробітники кафедри нейрохірургії та неврології з курсами психіатрії і наркології, шкірних та венеричних хвороб, професійних хвороб, клінічної імунології та алергології щиро вітають Андрія та Дарію і бажають подальших перемог!

Академічна та наукова співпраця

На підставі угоди про академічну та наукову співпрацю між СумДУ та Карагандинським медичним університетом від 05.03.2013 року та з метою впровадження програми академічного обміну, на кафедрі нейрохірургії та неврології Медичного інституту Сумського державного університету, в період з 11 по 30 листопада 2013 року організовано прийом та навчання студентів п’ятого курсу спеціальності «Загальна медицина» Карагандинського державного медичного університету Ібрагімова Аслана Айбарули, Асилбекової Алії Канатівни та Годованець Анастасії Олегівни. Студенти успішно пройшли навчання за індивідуальною програмою з дисциплін "Нейрохірургія" та "Професійні хвороби".

Студенти брали активну участь у клінічних обходах, операціях, маніпуляціях, інтерпретували результати лабораторного та інструментального обстеження хворих, обговорювали з викладачами принципи лікування. Всі студенти успішно пройшли курс навчання, проявили себе активними, цілеспрямованими особистостями, продемонстрували високий рівень теоретичної та практичної підготовки.