Доцент Коленко Оксана Іванівна

Доцент кафедри кандидат медичних наук Коленко Оксана Іванівна. Закінчила у 1999 році медичний факультет СумДУ, клінічну ординатуру, аспірантуру. В 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Епідеміологія мозкового інсульту за даними регістру у місті Сумах (епідеміологічне і клініко-морфологічне дослідження)». Має близько 70 друкованих наукових та методичних праць. Продовжує науково-дослідну роботу з актуальних питань неврології, зокрема судинної патології головного мозку. Позаштатний науковий співробітник Інституту неврології, психіатрії та наркології АМН України. Лікарська категорія – вища.