Warning: file_get_contents(http://sumdu.edu.ua/index.php?option=com_sitemenu&task=menu&lang=uk): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /www/wwwroot/neuro.med.sumdu.edu.ua/modules/mod_sitemenu/helper.php on line 21

Науково-дослідна робота

Наукова діяльність є неодмінною складовою частиною роботи колективу кафедри. Сфера інтересів співробітників в цьому напрямі досить широка. Пріоритетом є вивчення клінічних проявів, епідеміології мозкового інсульту, черепно-мозкової травми, демієлінізуючих захворювань нервової системи. Окремим напрямком роботи є проблема головного болю. Крім вивчення поширеності та проявів різних форм мігрені, ведеться робота з пошуку сучасних методів діагностики та лікування цього захворювання. Величезну роботу з цієї тематики проводить доцент кафедри, кандидат медичних наук Дмитро Дмитрович Сотніков.

Унікальною сферою досліджень можна назвати роботи доктора медичних наук, доцента Личко Володимира Станіславовіча: цереребровакулярні, нейродегенеративні захворювання та лікворна діагностика різних патологічних станів.

З 2022 р. співробітники кафедри залучені до виконання науково-дослідної теми №0122U000095: «Нейропсихологічна, психопатологічна, інструментальна та лабораторна діагностика деменцій різної етіології».

Завершено виконання наукових тематик:

1.      2010 р. – Епідеміологія та фактори ризику мозкового інсульту в місті Суми.

2.      2011 р. – Сучасні аспекти клініко-лікворологічної діагностики в неврології, нейрохірургії, психіатрії.

3.      2021 р. Предиктори ефективності превентивного лікування мігрені залежно від клінічного перебігу та психоемоційних особливостей хворих».

Підсумки наукової роботи співробітників кафедри відображені більш ніж в 500 друкованих працях, 10 монографіях та посібниках, численних збірках матеріалів Міжнародних та з’їздах, конгресах, конференціях. Понад 20 статей надруковані у виданнях, які обраховується БД Scopus та БД Web of Science. Студенти наукового гуртка кафедри неодноразово ставали учасниками другого туру Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та студентських науково-практичних конференцій різного рівня. Викладачі мають сертифікати, які дозволяють проводити міжнародні клінічні дослідження.

Олексій Петрович Кмита в 2018 та 2019 рр. отримав гранти на стажування з нейрохірургії в провідних Європейських науково-медичних установах (University Hospital of Umeå, CHU Limoges). Дмитро Дмитрович Сотніков був учасником знакових міжнародних подій в галузі неврології – 19-му Конгресі Міжнародного товариства з проблем головного болю (Дублін, 2019)та60th Annual Meeting of the Japanese Society of Neurology (Osaka, 2019).

У 2020 р. на базі неврологічного відділення КНП СОР "Сумська обласна клінічна лікарня" Кмитою Олексієм Петровичем відкрито Центр діагностики та лікування хворих з розсіяним склерозом. Це спільний проект Сумської обласної клінічної лікарні та кафедри нейрохірургії та неврології.

З 1995 р. на кафедрі працює студентський науковий гурток кафедри, де студенти проводять самостійну дослідну роботу, беруть участь в наукових конференціях різного рівня, мають публікації в наукових виданнях. Наукові дослідження Бутенко Д. Левкович М.А., Дьяченко М.І., Коростіля С.О. високо оцінені комісіями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт. Найбільш активні випускники вступають до аспірантури, в подальшому займаються викладацькою діяльністю. Значна кількість випускників-гуртківців стали неврологами, психіатрами, нейрохірургами і працюють в різних регіонах країни та за кордоном. За період 2009-2016 рр. було захищено 14 магістерських робіт.

Співробітниками кафедри захищені кандидатські та докторські дисертації.

Докторські:

2002 р. – Потапов О.О. «Порушення згортаючої та протизгортаючої систем крові при черепно-мозковій травмі».

2021 р. – Мудренко І.Г. «Суїцидальна поведінка у хворих із деменціями»

Кандидатські:

2002 р. – Юрченко А.В. «Реабілітація хворих з цереброваскулярною недостатністю, що зазнали дії малих доз іонізуючого випромінювання».

2006 р. – Коленко О.І. «Епідеміологія мозкового інсульту за даними регістру у місті Сумах (епідеміологічне і клініко-морфологічне дослідження)».

2008 р. – Мудренко І.Г. «Аутоагресивна поведінка у хворих з першим психотичним епізодом».

2010 р. – Личко В.С. «Ендотелійзалежні механізми пошкодження гематоенцефалічного бар’єру при інфаркті головного мозку в динаміці медикаментозної корекції».

2012 р. – Сотніков Д.Д. Клініко–діагностичні критерії диференційованого підходу до профілактичного лікування мігрені».

2016 р. Кмита О.О. «Клінічний перебіг черепно-мозкової травми залежно від - 675 4G/5G поліморфізму гена-інгібітора активатора плазміногену 1 типу».

Плеяда молодих вчених серед яких колишні найталановитіші студенти працюють над новими актуальними тематиками, що допоможуть досягти цілей сталого розвитку:

Сухарєва Вікторія Анатоліївна – «Розлади прийому їжі в сучасних умовах (клініко-психопатологічна характеристика, діагностика, система терапії та профілактики)» 

Черевко Оксана Миколаївна – «Психічні розлади при ВІЛ»

Дмитренко Наталія Олександрівна «Реабілітація та імуномодулююча терапія у хворих на розсіяний склероз»

Циндренко Олександр Олександрович – «Нейрохірургічна корекція відновлення функції кінцівки після травми з використанням тканинної інженерії (експериментальне дослідження)»

Юрченко Олександр Петрович – «Особливості уражень нервової системи при сучасному туберкульозі»

Наукова робота курсу психіатрії, наркології, медичної психології. Напрями наукових досліджень

В 2016-2020 р.р. доцентом кафедри Мудренко Іриною проведено наукове дослідження на тему «Суїцидальна поведінка у хворих із деменціями», яке присвячено вивченню суїцидальної поведінки хворих із різними клінічними варіантами деменцій при хворобі Альцгеймера, судинній деменції, змішаній деменції на основі всебічного клініко-психопатологічного, психодіагностичного, нейровізуалізаційного,  нейрофізіологічного обстеження хворих, оцінювання психогенних чинників та ресурсів оточення з метою розроблення прогностичних, діагностичних критеріїв суїцидальної поведінки та комплексної диференційованої програми медико-психологічної реабілітації та превенції суїцидальної поведінки за різних типів деменцій. За матеріалами наукового дослідження опубліковано 33 друковані праці, з яких 23 статті: 20 – у фахових наукових виданнях, рекомендованих ДАК МОН України, 3 – в міжнародних виданнях, віднесених  до наукометричної бази Scopus, 10 – тези в матеріалах конгресів, конференцій, симпозіумів (зокрема, 2 – у закордонному виданні, віднесеному до першого і другого квартилів (Q1 і Q2) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports. За результатами наукової праці Мудренко Ірина успішно захистила дисертацію «Суїцидальна поведінка у хворих з деменціями» 29.10.2020 року в вченій раді «ДУ Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» та здобула вчений ступінь доктора наук. З авторефератом дисертації можливо ознайомитись за посиланням https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80751.

        В теперішній час, аспірантами курсу психіатрії, наркології та медичної психології проводяться наукові дослідження в напрямку «Психічні розлади при ВІЛ-інфекції, та СОVID-19». Дослідження проводяться з використанням методів доказової медицини, зокрема вивчаються когнітивні викликані потенціали, біоелектрична активність, нейровізуалізаційні зміни головного мозку внаслідок перенесених інфекцій.  Дослідження проводяться на клінічній базі курсу КНП СОР «Сумський обласний клінічний медичний центр соціально-небезпечних захворювань», з використанням наявної матеріально-технічної бази закладу (система комп’ютерної електроенцефалографії Axon st,  електроенцефалографічний програмно-апаратний комплекс «Нейроком» з дослідженням довголатентних слухових, зорових та когнітивних викликаних потенціалів, реограф (РЕГ, РВГ) 4-х канальний комп’ютерний з кардіоканалом «Regina 2000», реографічний комплекс РЕОКОМ професійний реограф, електрокардіограф HEART SCREEN 112 CLINIC  та ін.). Науковий керівник доктор медичних наук, доцент Мудренко Ірина Григорівна mudrenko.irina@gmail.com.