Науково-дослідна робота

Наукові напрями роботи кафедри

Сферою наукових інтересів кафедри є дія факторів навколишнього середовища на здоров'я людини, судинні захворювання головного мозку, больові синдроми, черепно-мозкова травма, гранична психічна патологія, шкірно-венеричні захворювання. Співробітники кафедри постійно проводять наукові дослідження згідно тематики та плану. Співробітниками кафедри видано понад 300 наукових праць: тези доповідей, методичні вказівки, навчальні посібники. Виконані докторська дисертація О.О. Потапова, кандидатські дисертації О.І. Коленко, Л.В. Куц, А.Г. Сулима, В.С Личко. Співробітники кафедри приймають участь у роботі наукових форумів різного рівня в України та близького зарубіжжя, пленумів науково-практичних товариств, симпозіумів молодих вчених, у виконанні національних програм. Тісні стосунки налагоджено з центральними інститутами, опорними кафедрами. Щорічно співробітники кафедри приймають участь в організації та проведенні обласних науково-практичних конференцій, підсумкових конференцій інституту, конференцій з інших спеціальностей (кардіологів, педіатрів, геронтологів та ін.).

На сучасному етапі співробітники кафедри працюють над розробкою двох наукових тем: «Сучасні аспекти клініко-лікворолгічної діагностики в неврології, нейрохірургії та психіатрії» та «Лабораторна діагностика та лікування рожевих вугрів, демодекозу й періорального дерматиту».

Студентський науковий гурток

З 1995 р. працює студентський науковий гурток кафедри, де студенти проводять самостійну дослідну роботу, беруть участь в підсумкових конференціях, мають публікації в наукових виданнях. Наукові дослідження Карпенко Л., Івахнюка Ю., Новикової О., Ретюнської Є., Борщ Ю., Захарченко Н., Іскрицької М., Матлай О. та  Понора О. отримали високу оцінку Всеукраїнських конкурсних комісій, а робота Іскрицької М. «Стан вегетативної нервової системи у осіб молодого віку» – комісії Академії Наук України (2007 р.). Робота Моторної Ю. «Функціональні асиметрії людини» отримала диплом III ступеню на Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт у 2008 році.

Велика кількість випускників-гуртківців стали неврологами, психіатрами, нейрохірургами і працюють в різних регіонах країни.