Навчальний процес

Hа кафедрі навчаються студенти 4-6-го курсів медичного інституту, вивчаються наступні дисципліни: нейрохірургія, неврологія, психіатрія та наркологія, медична психологія, шкірні та венеричні хвороби, професійні хвороби, клінічна імунологія та алергологія. На кафедрі читаються спецкурси: основи сексопатології, основи психоаналізу, нетрадиційні методи лікування хворих.

В навчальний процес впроваджені нові технології – модульно-рейтингова система контролю знань, розроблені навчальні і контролюючі комп'ютерні програми. З 1998 р. відкрито клінічну ординатуру, де ведеться підготовка іноземних та вітчизняних лікарів.

Студенти приймають участь в Республіканських олімпіадах з різних дисциплін і традиційно займають призові місця: Супрун С.А. посів третє місце з психіатрії в 2005 р. та четверте місце – в 2006 р. (м. Харків); Василенко В.О. – третє місце з неврології в 2006 р. (м. Чернівці), Опімах О.І. – третє місце з клінічної імунології та алергології в 2006 р. (м. Чернівці). В 2007 році студентка Новикова О.М. зайняла третє місце з медичної психології (м. Харків), Івахнюк Ю.П. - третє місце в олімпіаді з клінічної імунології та алергології.

 

Кафедра є центром навчання молодих фахівців. У 2008 році відкрита інтернатура з неврології, а в 2009 році – магістратура.

З 1998 р. відкрито клінічну ординатуру, де ведеться підготовка іноземних та вітчизняних лікарів.

На сучасному етапі клінічні бази кафедри оснащені сучасною апаратурою (електроенцефалограф, реограф, ехоенцефалографи, комп’ютерний томограф, операційний мікроскоп, ультразвуковий аспіратор та ін.). Працюють відділення фізіотерапії, лабораторії, кабінети функціональної і ультразвукової діагностики, рентгенкабінети та ін. Для навчального процесу на кафедрі є сучасні комп’ютери, мультимедійний проектор. Навчальні кімнати забезпечені стендами, таблицями, макетами та іншими засобами. Студенти, лікарі-інтерни в достатній мірі забезпечені сучасними навчально-методичними матеріалами, книгами, науковою літературою. Кафедра має власні добірки профільних наукових видань. Видано низку методичних рекомендацій для студентів, лікарів-інтернів, практичних лікарів, які в достатньої кількості є в бібліотеці медичного інституту.